Przedszkole Samorządowe nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI REGULUJĄ:


Rozdział 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek (Dz.U. z 2017r, poz. 610)

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji oraz karta zgłoszenia
do przedszkola są do pobrania na stronie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


 
http://www.piotrkow.pl/kultura-i-edukacja-t72/oswiata-t89/przedszkola-samorzadowe-t211

lub załączniki do pobrania poniżej:

Załączniki artykułu

Wniosek przedszkola (pobrań: 118)

Wtorek 12 grudnia 2017

Adelajda, Dagmara, Edburga, Suliwuj, Paramon, Spirydion, Aleksander, Ada, Przybysława, Maksencjusz, Joanna