Przedszkole Samorządowe nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim

Kontakty indywidualne z nauczycielami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =

Terminy spotkań indywidualnych z nauczycielami
obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020:

(dotyczy pierwszego dnia każdego miesiąca)

Konsultacje rozpoczynają się od podanych poniżej godzin
(przewiduje się ok 15 minut na rodzica jednego dziecka)

mgr Iwona Andrzejewska - dyrektor wtorek 15.30
mgr Anna Kukulska                            wtorek 15.30
mgr Ewa Stępień                                poniedziałek 16.00
mgr Renata Goworek                         środa 15.30

mgr Aneta Danielik – Ścibut              wtorek 16.30
mgr Grażyna Kaczmarek                    środa 16.30
        Danuta Piwowarska                   wtorek 16.30
mgr Katarzyna Boińska                      poniedziałek 16.30

mgr Aleksandra Domagała – Plich    wtorek 16.00    
mgr Magdalena Robaszek - Gdak      poniedziałek 16.00