Przedszkole Samorządowe nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =

 Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego
 w roku szkolnym 2017/2018:


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 
 

ZESTAW PROGRAMÓW
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
PS NR 15 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 
 

1. „Zabawy z porami roku” wydawnictwo Podręcznikarnia, aut. I.   
     Lewkowicz, A.Tworkowska-Baraniuk     1/Pr./17/18  grupa I, II, III, V

 

2. „Kocham przedszkole” wydawnictwo WSiP, aut. M.Pleskot,
     A. Staszewska-Mieszek      2/Pr./17/18     grupa IV


3. "Kocham dobrego Boga" wydawnictwo Jedność,
     aut. J. Snopek, D. Kurpiński       3/Pr./17/18       grupa IV, V